Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z duben, 2017

Boj proti šikaně (část 7.)

Právě třetí a čtvrtá osoba Brigitě roztrhaly tričko za to, že zbila dva muže. Brigita se na ně podívala v klidu, vstala a začala si s nimi povídat. Muži se divili, co se děje. Mezitím všichni tři Šli všichni do parku a za velkým stromem. Tam jim Brigita strhla veškeré oblečení: "Tumáte za to, co jste mi udělali." Pokračování příště...

Změna vycházení

Od pondělí 24.4.2017 budeme vycházet každý týden , namísto každých dvou

Boj proti šikaně (část 6.)

Hroch Brigita odchází ze soudu a je smutná za to, co ublížila nepravému chlapcovi. Dva muži, návštěvnící soudu, kteří sledovali Brigitu, se na ni vrhli, aby ji potrestali. Brigita ale neucítila bitky po její zádech. Pak jeden z mužů šel před Brigitu, ale Brigita klopýtla o něj a spadla. Brigita se rozzuřila za to, že klopýtla a zbila je. Jiní kolemjdoucí muži ji strhli kus trička ze zad. Pokračování příště...

Boj proti šikaně (část 5.)

Nastal rychlý soudní proces. Hroch Brigita byla souzena za útok na dítě. Matka toho dítěte, která stála u stolu naproti stolu, za kterým byla Brigita, se smutkem vysvětlovala: "Můj syn neumí vyslovit jméno těch, které nezná. Proč jste se ho nezeptala na jména, které on zná? Jmenuje se Honza Sémer". Brigita tedy už věděla, že to není spolužák Budmila a Julinky a tak se styděla, že napadla úplně jiné dítě se stejným vzhledem jako ten, koho hledala. Matka plakala a hroutila se. Ostatní lidé u soudu skandovali, a volali po oběšení všech Hrochů za to, co udělala pouhá Brigita. Soudce ale propustil Brigitu bez trestu, za to, že to byl jen omyl. Pokračování příště...